Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ OKI ML5791

Description

เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ OKI ML5791

 • เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์แคร่ยาว จำนวน 24 เข็มพิมพ์
 • ความละเอียดการพิมพ์ 360 × 360 dpi
 • ความเร็วในการพิมพ์ 576 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่างความเร็วสูง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • การพิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ+5สำเนา
 • คุณภาพเพิ่มขึ้น ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน 25,000 ชั่วโมง (MTBF)
 • ป้อนกระดาษ 4 ทิศทาง ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านล่าง
 • รองรับกระดาษทั้งแบบต่อเนื่อง และแบบแผ่นเดี่ยว
 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB, Parallel
 • อายุการใช้งานของผ้าหมึก พิมพ์ได้ 13 ล้านตัวอักษร พิมพ์ได้มากขึ้น
 • ประหยัดไฟฟ้าได้มากขึ้นกับโหมดประหยัดพลังงาน
 • ใช้ Ribbon ML5791