Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

Career

ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง: On-site Service Technician

  ตำแหน่ง: On-site Service Technician
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์

  ลักษณะของงาน:

  • รับผิดชอบเกี่ยวกับ ให้บริการดูแลซ่อมบำรุง อุปกรณ์ IT, เครื่อง Printer และเครื่อง
  • ถ่ายเอกสาร แก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับปัญหาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
  • มีใจรักการบริการ มีความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพดี
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมให้) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ wilasinee@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค(ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์)

  ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค(ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์)
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามตกลง

  ลักษณะของงาน:

  • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ภายในสำนักงาน และนอกสถานที่
  • ดูแลงานแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และนอกสถานที่ (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
  • ดูแลรับผิดชอบทีมช่างให้ปฎิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายบริษัทฯ

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อง 3 ปี
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ
  • ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ wilasinee@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริการลูกค้า

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริการลูกค้า
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์

  ลักษณะของงาน:

  • ติดต่อประสานงาน รับเรื่อง/แจ้งซ่อมจากลูกค้า
  • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน
  • รับผิดชอบติดตามงานบริการให้เป็นไปตามที่กำหนด
  • รับผิดชอบงานด้านเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ และอัธยาศัยดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดี น้ำเสียงนุ่มนวล
  • ขยันและอดทนในการทำงาน
  • ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ wilasinee@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

  ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์

  ลักษณะของงาน:

  • ดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ภายในสำนักงาน และนอกสถานที่ดูแลงาน
  • แก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า กรณีลูกค้าส่งเครื่องเข้ามาซ่อม

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ
  • ขยันและอดทนในการทำงาน
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมให้) หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
  • ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 18.00 น.

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ wilasinee@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์

  ลักษณะของงาน:

  • รับผิดชอบงานจัดซื้อสินค้าทุกประเภทของบริษัท
  • จัดทำ และจัดเก็บเอกสารงานจัดซื้อ
  • จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความรับผิดชอบสูง
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ wilasinee@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ประจำ เปาโล สมุทรปราการ

  ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค ประจำ เปาโล สมุทรปราการ
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์

  ลักษณะของงาน:

  • ดูแล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นรวมถึงซ่อมแซมเครื่อง Printer ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
  • พิมพ์ยอดการใช้งานจากเครื่องพิมพ์และนำส่งให้บริษัทฯ เพื่อวางบิลทุกเดือน
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ wilasinee@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้