Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

Career

ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ตำแหน่งดังต่อไปนี้

 • ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามตกลง

  ลักษณะของงาน:

  • ดูแลบัญชีด้านจ่ายทั้งระบบ- งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
  • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 18.00 น.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศหญิง อายุ 24 – 36 ปี
  • การศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • เคยผ่านการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชีมาบ้าง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ pavarisa@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: เลขานุการผู้บริหาร

  ตำแหน่ง: เลขานุการผู้บริหาร
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามตกลง

  ลักษณะของงาน:

  ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหาร ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และเป้าหมาย ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็ว **เน้นพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีคะแนน TOEIC บริษัทฯ รับพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงเท่านั้น

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศหญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • บุคลิกภาพดี มีการวางตัวที่เหมาะสม
  • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
  • มีคล่องแคล่ว ว่องไว มีความกระตือรือร้นและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
  • สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมาก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
  • สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ pavarisa@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้
 • ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์จัดซื้อ)

  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์จัดซื้อ)
  จำนวนที่รับ: 1 อัตรา
  ระดับเงินเดือน: ตามตกลง

  ลักษณะของงาน:

  • รับผิดชอบงานจัดซื้อสินค้าทุกประเภทของบริษัท
  • จัดทำ และจัดเก็บเอกสารงานจัดซื้อ
  • จัดทำรายงาน และงานอื่นๆ ที่หัวหน้างานมอบหมาย
  • ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น.

  คุณสมบัติของผู้สมัคร:

  • เพศชาย/หญิง อายุ 24-45 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูง
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างคล่องแคล่ว
  • มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้าน IT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

  สถานที่ปฏิบัติงาน:

  บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
  161,270-271/353-354 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210

  วิธีการสมัคร:

  • ส่งประวัติทาง Email มาที่ pavarisa@wcdt.co.th, wannisa@wcdt.co.th หรือโทร 081-356-1567 (คุณป่าน)
  • เข้ามาสมัครที่สำนักงานด้วยตัวเอง
  สมัครตอนนี้