Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

WiFi 7 คืออะไร

WiFi 7 คืออะไร

 

WiFi 7 (IEEE 802.11be) เป็นมาตรฐาน 802.11 รุ่นที่ 7 นับตั้งแต่ปี 1997 โดยเพิ่มความสามารถและรวบรวมเอาคุณสมบัติทั้งหมดของ WiFi 6/6E ให้ดียิ่งขึ้น เช่น แบนด์วิดท์ 320 MHz และ 4K-QAM และคุณสมบัติที่จะปฏิวัติวงการ เช่น การทำงานแบบ Multi-Link Operation (MLO), Multi-Resource Units(RU) และพลังในการทะลุทะลวง เนื่องจาก WiFi กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ที่ทำงานไปจนถึงที่บ้าน, WiFi 7 จะเข้ามาเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน WiFi ของคุณในแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่สู่อนาคต

ช่องสัญญาณ 320 MHz & 4K QAM

  • Wi-Fi 7 ช่วยเพิ่มความเร็วอย่างมากโดยการบรรจุข้อมูลมากขึ้นในการส่งแต่ละครั้ง ช่องสัญญาณ 320 MHz มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของ Wi-Fi รุ่นก่อน (Wi-Fi 6E จะเพิ่มความกว้างของช่องสัญญาณในย่านความถี่ 6 GHz เป็น 160 MHz)

 

  • 4K QAM (Quadrature Amplitude Modulation) ช่วยให้แต่ละช่องสัญญาณฝังข้อมูลจำนวนมากขึ้นอย่างหนาแน่นมากขึ้น เมื่อเทียบกับ 1K QAM ที่มี Wi-Fi 6/6E ซึ่งเมื่อนึกถึงรถบรรทุกต่อจะเปรียบเสมือนการมีพนักงานขนย้ายมืออาชีพปรับพื้นที่บรรทุกของรถบรรทุกให้เหมาะสมเพื่อบรรจุกล่องได้จำนวนสูงสุด

 

  • ประโยชน์สำหรับแล็ปท็อป Wi-Fi 7 ทั่วไปคืออัตราข้อมูลสูงสุดที่เป็นไปได้เกือบ 5.8 Gbps ซึ่งเร็วกว่า 2.4 Gbps ที่ทำได้ด้วย Wi-Fi 6/6E 2.4 เท่า และสามารถเปิดใช้งานการสตรีมวิดีโอ 8K คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดาย หรือลดการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ 15 GB เหลือประมาณ 25 วินาที เทียบกับหนึ่งนาทีที่จะใช้กับเทคโนโลยี Wi-Fi เดิม

MLO & เวลาแฝงที่กำหนดได้

  • แม้ว่า Wi-Fi แบบเดิมสามารถเข้าถึงย่านความถี่ไร้สายได้หลายแถบ แต่โดยปกติแล้ว อุปกรณ์จะเลือกแบนด์เดียวเพื่อทำการส่งสัญญาณ โดยจะสลับไปใช้ย่านอื่นหากสภาพเปลี่ยนแปลงไป ด้วย MLO (Multi-Link Operation) อุปกรณ์ Wi-Fi 7 สามารถเชื่อมต่อกับสองแบนด์พร้อมกันได้ ซึ่งทำให้ได้ความเร็วเพิ่มขึ้นผ่านการรวมกัน หรือสามารถใช้ทั้งสองแบนด์พร้อมกันเพื่อแชร์ข้อมูลซ้ำซ้อน/ไม่ซ้ำกันเพื่อความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นด้วยเวลาแฝงที่ต่ำเป็นพิเศษและแม่นยำ

 

  • เราจะกล่าวถึงการเปรียบเทียบรถบรรทุกอีกครั้ง: ลองนึกถึงอุปกรณ์ Wi-Fi แบบเดิมเป็นรถตู้เคลื่อนที่ที่สามารถใช้ทางหลวงได้ครั้งละหนึ่งทางเท่านั้น และเลือกเส้นทางอื่น หากจราจรติดขัด อย่างไรก็ตาม รถกึ่งพ่วง Wi-Fi 7 จะทำงานบนทางหลวงสองสายพร้อมกันเพื่อส่งกล่องไปยังจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วมากขึ้น

 

  • อีกทางเลือกหนึ่งคือ สามารถบรรจุกล่องที่เหมือนกันไว้บนรถบรรทุกบนทางหลวงทั้งสองสาย เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าอย่างน้อยหนึ่งประเภทจะไปถึงที่หมาย สุดท้ายนี้ สามารถบรรจุกล่องที่สำคัญที่สุดขึ้นรถบรรทุกโดยใช้เส้นทางที่เร็วที่สุด ซึ่งทำให้แน่ใจว่าการมาถึงของสิ่งของสำคัญจะไม่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

Multi Resource Units (RU) และการเจาะ

  • ด้วย Wi-Fi 6/6E แบบเดิม เมื่อมีการใช้ส่วนใดของช่องสัญญาณความเร็วสูงขนาดใหญ่โดยอุปกรณ์อื่น ช่องสัญญาณทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งาน และต้องใช้ช่องสัญญาณอื่น นี่เป็นเหมือนรถตู้เคลื่อนที่ Wi-Fi รุ่นเก่าที่ไม่สามารถเข้าถึงทางหลวงหลายช่องจราจรโดยเฉพาะ และต้องหาเส้นทางอื่น เนื่องจากรถยนต์นั่งใช้เลนใดเลนหนึ่ง

 

  • ด้วย Multi-RU Puncturing อุปกรณ์ Wi-Fi 7 จะสามารถใช้ส่วนอื่นๆ ของช่องสัญญาณความเร็วสูงเดียวกันที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อเปิดใช้งานช่องสัญญาณขนาดใหญ่มาก (แม้ว่าจะน้อยกว่าขนาดสูงสุด 320 MHz) ซึ่งจะเหมือนกับผู้เคลื่อนย้าย Wi-Fi 7 ที่สามารถบรรจุสิ่งของบนรถกึ่งบรรทุกส่วนใหญ่ใหม่ลงในรถบรรทุกขนาดเล็กโดยไม่ต้องหลีกเลี่ยงทางหลวงหลายช่องทางที่ใช้งานเพียงบางส่วน เพื่อให้สามารถจัดส่งกล่องไปยังจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น

เปรียบเทียบรุ่น Wi-Fi

แหล่งอ้างอิง :

  • https://www.thailand.intel.com/content/www/th/th/products/docs/wireless/wi-fi-7.html
  • https://www.tp-link.com/th/wifi7/#Multi-RU