Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

สถาปัตยกรรม CISC (Complex Instruction Set Computer)

ในช่วงกลางปี ค.ศ.1990 โพรเซสเซอร์ทีการออกแบบสถาปัตยกรรมแยกออกเป็นสองรูปแบบ ได้แก่

 1. สถาปัตยกรรมแบบ CISC (Complex Instruction Set Computer)
 2. สถาปัตยกรรมแบบ RISC (Reduced Instruction Set Computer)

โดยสถาปัตยกรรมการออกแบบซีพียูนั้นมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก และในบทความนี้จะพูดถึงสถาปัตยกรรมแบบ CISC (Complex Instruction Set Computer)

คำว่า CISC ย่อมาจาก ” Complex Instruction Set Computer ” เป็นแผนการออกแบบ CPU ตามคำสั่งเดียวซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการหลายขั้นตอน

สถาปัตยกรรม CISC ได้รับการพัฒนาโดย Intel Corporation และเป็นคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งที่ซับซ้อน โปรเซสเซอร์นี้มีชุดคำสั่งที่เรียบง่ายและซับซ้อนจำนวนมาก คำแนะนำเหล่านี้ระบุไว้ในระดับภาษาแอสเซมบลีระดับและการดำเนินการตามคำสั่งเหล่านี้ใช้เวลามากขึ้น

คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งที่ซับซ้อน คือคอมพิวเตอร์ที่คำสั่งเดียวสามารถดำเนินการระดับต่ำได้มากมายเช่นการโหลดจากหน่วยความจำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์และที่เก็บหน่วยความจำหรือทำได้โดยกระบวนการหลายขั้นตอนหรือโหมดกำหนดแอดเดรสในคำสั่งเดียวตามชื่อ เสนอ “ชุดคำสั่งที่ซับซ้อน”

ดังนั้นโปรเซสเซอร์นี้จึงย้ายเพื่อลดจำนวนคำสั่งในทุกโปรแกรมและละเว้นจำนวนรอบสำหรับแต่ละคำสั่ง เน้นการรวบรวมคำสั่งที่ซับซ้อนอย่างเปิดเผยภายในฮาร์ดแวร์เนื่องจากฮาร์ดแวร์นั้นเทียบกับซอฟต์แวร์เสมอ อย่างไรก็ตามชิป CISC ค่อนข้างช้ากว่าเมื่อเทียบกับชิป RISC แต่ใช้คำสั่งขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับ RISC ตัวอย่างที่ดีที่สุดของโปรเซสเซอร์ CISC ได้แก่ AMD, VAX, System / 360 และ Intel x86

วิศวกรคอมพิวเตอร์มีความเชื่อว่าในการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นั้นควรจะมีชุดคำสั่งและการอ้างอิงตำแหน่งข้อมูลในหน่วยความจำให้มากเข้าไว้เพื่อความพร้อมและรวดเร็วในการประมวลผลคำสั่งต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ CISC ซึ่งมีคุณสมบัติที่สาคัญ ๆ ดังนี้

 • ชุดคำสั่งมีขั้นตอนซับซ้อนมาก
 • ยอมให้มีชุดคำสั่งการเรียก (Call), การกลับค่า (Return) และการส่งผ่านค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ได้
 • ชุดคำสั่งมีการอ้างอิงตำแหน่งในหน่วยความจำ (Addressing mode) มากกว่า 1 โหมด
 • ชุดคำสั่งมีความยาวไม่คงที่
 • ชุดคำสั่งมีรูปแบบ (Instruction format) มากกว่า 1 แบบ
 • การย้าย (Transfer) ชุดคำสั่งและข้อมูล ระหว่างหน่วยความจำหลักกับซีพียูนั้นจะอยู่ห่างไกลกัน
 • ระบบโครงสร้างของ CISC ในวงจรของชิป จะมีขนาดใหญ่ และมักจะไม่ใช้ระบบไปป์ไลน์ (Pipeline)
 • ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับหน่วยความจำหลัก (Main memory) แบบดั้งเดิม
 • สามารถปฏิบัติงานคำนวณแบบซ้า ๆ ได้ดี
 • สนับสนุนซีพียูแบบระบบหลายตัว (Multiprocessor)

ข้อดีของ CISC

“วงจรตัวนับทำงานอย่างไร ”

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมากใช้สถาปัตยกรรม CISC
 • มีโปรแกรมสนับสนุนมากมาย เนื่องจากผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด CPU คือ Intel
 • โปรเซสเซอร์นี้จะสร้างขั้นตอนเพื่อจัดการการใช้พลังงานที่ควบคุมความเร็วของสัญญาณนาฬิกาและแรงดันไฟฟ้า
 • ในตัวประมวลผล CISC คอมไพลเลอร์ต้องใช้ความพยายามเล็กน้อยในการเปลี่ยนโปรแกรมหรือคำสั่งจากระดับสูงเป็นการประกอบเป็นภาษาเครื่อง
 • คำสั่งเดียวสามารถดำเนินการได้โดยใช้งานระดับต่ำที่แตกต่างกัน
 • ไม่ได้ใช้หน่วยความจำมากนักเนื่องจากรหัสมีความยาวสั้น
 • CISC ใช้ชุดคำสั่งน้อยลงเพื่อดำเนินการคำสั่งเดียวกับ RISC
 • คำสั่งสามารถเก็บไว้ใน RAM บน CISC ทุกตัว

ข้อเสียของ CISC

 • คำสั่งที่มีอยู่ที่ CISC ใช้คือ 20% ภายในเหตุการณ์ของโปรแกรม
 • เมื่อเปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ RISC โปรเซสเซอร์ CISC จะทำงานช้ามากในขณะที่ดำเนินการทุกรอบคำสั่งในทุกโปรแกรม
 • โปรเซสเซอร์นี้ใช้จำนวนทรานซิสเตอร์ เมื่อเทียบกับ RISC
 • การดำเนินการไปป์ไลน์ภายใน CISC จะทำให้ใช้งานได้ยาก
 • ประสิทธิภาพของเครื่องลดลงเนื่องจากความเร็วของนาฬิกาต่ำ