Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

วิธีการนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

วิธีการนำกระดาษที่ติดอยู่ออกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

กระดาษติดในเครื่องพิมพ์เลเซอร์เกิดขึ้นเมื่อกระดาษผ่านการทำงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งแผ่นที่ยับจะมีการพิมพ์ไม่สม่ำเสมอและ ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์จะหยุดในระหว่างรอบการพิมพ์ เมื่อเกิดการติดขัดขึ้น ไฟสถานะจะกระพริบและแจ้งเตือนข้อความขึ้นบนหน้าจอเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ให้แก้ไขปัญหาตามCode ต่างๆซึ่งสามารถดูได้จากคู่มือ และค่อยๆดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกมา


ขั้นตอน

1. เช็คคู่มือการใช้งานของเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือคู่มือสำหรับคำแนะนำที่ให้ไว้เมื่อตอนซื้อเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหากระดาษติด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้

2. เปิดฝาเครื่องพิมพ์ออก เพื่อระบายอากาศ เพราะเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีฟิวเซอร์ที่ให้ความร้อน

3. เปิดหน้าต่างเครื่องพิมพ์บริเวณที่กระดาษติด เพื่อสามารถมองเห็นเศษกระดาษที่ติดอยู่ได้ดีขึ้น

4. เช็คกระดาษที่ติดอยู่ ให้แน่ใจว่าไม่มีแผ่นอื่นๆที่ติดอยู่ รวมถึงเศษกระดาษขนาดเล็กที่ติดอยู่ข้างในเครื่องพิมพ์ รวมถึงการใส่กระดาษและถาดออกของฟิวเซอร์, หมึก, หรือที่อื่นๆ เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าจะไม่ทำให้กระดาษมาติดกับลูกกลิ้งได้อีก จากนั้นจัดการกับตลับหมึกและค่อยๆดึงออกมา และดูให้แน่ใจอีกครั้ง ว่าไม่มีเศษกระดาษติดอยู่ข้างใน

5. ดึงแผ่นกระดาษออก โดยการดึงเบาๆออกมาจากเครื่องพิมพ์ และต้องดึงกระดาษในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน เพราะจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องพิมพ์ได้ จากนั้นนำกระดาษหรือเศษกระดาษที่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ออกมาให้หมด

6. ปิดหน้าต่างของเครื่องพิมพ์ให้หมดโดยอัตโนมัติและจากนั้นให้เริ่มกลับมาพิมพ์ใหม่


Computer service abstract concept vector illustration. Electronic device service, laptop repair center, notebook software setup, computer fixing, hardware problem diagnostics abstract metaphor.

เทคนิค

– ป้องกันไม่ให้กระดาษติดอีกในอนาคต โดยการวางกระดาษให้ถูกต้อง ไม่โค้งงอ กระดาษที่นำมาใช้ต้องไม่มีแม็กซ์ติดอยู่ หรือใช้กระดาษชำรุด

– หากชิ้นส่วน ใดๆหรือชิ้นส่วนหนึ่งในเครื่องพิมพ์ได้รับความรับเสียหาย และไม่สามารถพิมพ์งานได้ ให้ติดต่อช่างทันที