Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

วิธีการทำความสะอาด เครื่องพิมพ์เลเซอร์

วิธีการทำความสะอาด เครื่องพิมพ์เลเซอร์

การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์ โดยมีวิธีการดูแลง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1.เลือกใช้กระดาษให้เหมาะกับเครื่องพิมพ์ หากใช้กระดาษที่ไม่เหมาะ เช่น หนาเกินไป จะทำให้กระดาษติดเครื่องพิมพ์ได้ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่องพิมพ์อยู่กับเราได้ไม่นาน

2.ใส่กระดาษแต่พอเหมาะ ไม่มาก หรือน้อยเกินไป และควรจะกรีดกระดาษก่อนใส่ เพราะอาจเกิดปัญหากระดาษติด

3.พิมพ์ลงในแผ่นใส เลือกใช้แผ่นใสสำหรับถ่ายเอกสารเท่านั้น หากใช้แผ่นใสแบบธรรมดาซึ่งไม่สามารถทนความร้อนได้ อาจจะเกิดการหลอมละลายติดเครื่องพิมพ์ ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวเครื่อง

4.คลุมผ้ากันฝุ่น หลังการใช้งานเสร็จทุกครั้ง ควรมีผ้าคลุมตัวเครื่องเพื่อป้องกันฝุ่น หรือแมลง เข้าไปอาศัยในเครื่อง

5.เลือกใช้หมึกพิมพ์เฉพาะ เลือกใช้ชนิดหมึกพิมพ์ให้ตรงกับประเภทของปริ้นเตอร์ และใช้หมึกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน นอกจากนี้ หากเติมหมึกด้วยตนเองไม่เป็น ควรใช้บริการช่างจะดีที่สุด หากทำผิดวิธีจะส่งผลให้เครื่องพัง

ที่มา :   https://www.potatotechs.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-printer/