Wilcon Distribution: Conclusion for Your Solution ไทย / Eng

Infrastructure

Big Data ก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจได้อย่างไร

1. ธุรกิจจะเข้าใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เพราะเราสามารถทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้าทั้งหมดได้ว่ามีการเลือกสินค้าอย่างไร เช่น พิจารณาอย่างไร ตัดสินใจซื้อได้อย่างไร ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่มีคืออะไร ลูกค้าซื้อสินค้าไหนทดแทนสินค้าของเรา และแนวโน้มที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าใกล้เคียง ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดได้ดีขึ้นอีกด้วย

2. ธุรกิจสามารถคาดเดาแนวโน้มของกระแสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

คุณควรเปิดใจให้กว้างและยอมรับว่าอะไรๆ ก็เป็นข้อมูลทั้งนั้น แล้วเราจะรู้กระแสได้อย่างไร ก็ได้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากโซเชียลมีเดีย ทั้งที่นิยมอยู่ และที่กำลังจะเป็นที่นิยม หากเราสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที จะทำให้เรากลายเป็นผู้นำเทรนด์ไปแบบติดลมบนเลยทีเดียว

3. ธุรกิจสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

ไม่ใช่แค่การเป็นผู้นำหรือผู้ตามกระแส แต่ Big Data สามารถช่วยให้องค์กรรับมือกับปัญหาในอนาคตได้ ตรงนี้หากวิเคราะห์ได้ถูกต้องสามารถพาธุรกิจไปสู่การปรับตัวที่จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับนโยบาย วิธีการบริหารจัดการ รวมไปถึงการวางยุทธศาสตร์ขององค์กรให้กลายเป็นองค์กรที่พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

4. ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก Big Data เข้ามาช่วยเพิ่มการตัดสินใจ ทั้งในเรื่องทางเลือกในการประหยัดต้นทุน ช่องทางการเพิ่ม Productivity สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ ทั้งแบบออฟไลน์และแบบดิจิทัล เช่น การสังเกตุกระบวนการผลิตและให้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ในสายการผลิตเพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และนำมาวิเคราะห์ จะทำให้ผู้ผลิตทราบและคาดการณ์ถึงจุดที่จะเป็นปัญหาและต้องการการแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพภาพในสายพานการผลิต

Server & Storage

Server  คือ ?

คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการทำงานที่หนักและทำงานต่อเนื่อง มีความเร็วในการทำงานเฉพาะสูงกว่า และที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงกว่า คอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เจ้า Server เป็นหัวใจหลักในการส่งต่อข้อมูลให้กับลูกข่ายและเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร